Mariann

Mariann

Veşnicia sufletului

Trebuie să existe ceva care nu are cauză, altfel existenţa materială nu ar avea nici început nici sfârşit.
Existenţa care nu are început şi sfârşit este existenţa fără cauză.
Dumnezeu este existenţa care nu are cauză.
Existenţa care nu are cauză este ceva veşnic.
Ceva veşnic nu poate fi nimic sau să fi fost cândva nimic.
Această existenţă din veşnicie are în ea totul, este o perfecţiune.
Această existenţă perfectă care are în ea totul trebuie să fie inteligenţă fără limite.
Această inteligenţă trebuie să fie conştientă de sine, să iubească desăvârşit şi să aibă conştiinţa întregului.
Iubirea cea mai curată între oameni este iubirea dintre părinte şi copil.
Dumnezeu este Tată şi Fiu.
Duhul Sfânt este martorul iubirii dintre Tată şi Fiu.
Duhul Sfânt se bucură de iubirea dintre Tată şi Fiu.
Iubirea Tatălui pentru Fiu şi iubirea Fiului pentru Tată este proiectată asupra Duhului Sfânt.
Dumnezeu este Tată, Fiu şi Duh Sfânt.
Dumnezeu Tatăl este conştienţa de sine.
Dumnezeu Fiul este iubirea desăvârşită.
Dumnezeu Duhul sfânt este conştiinţa perfectă, pură, sfântă.
“Învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”
Dumnezeu îi crează pe oamenii după chipul şi asemănarea Sa.
Chipul lui Dumnezeu este conştienţa de sine.
Asemănarea cu Dumnezeu este puterea de a crea.
Dumnezeu la trimis pe Fiul Său pe pământ ca să încline balanţa răului în favoarea binelui între oameni.
Iubirea lui Isus Hristos este atât de puternică încât merge până la moarte ca să învingă moartea.
Isus Hristos redeschide porţile vieţii veşnice.
Sensul vieţii noastre este să învingem moartea pe care ne-am atras-o prin păcatul primordial.
Moartea poate fi învinsă prin desăvârşre.
Conştiinţa omului este inteligenţa care duce la desăvârşire.
Iubirea desăvârşită trezeşte sufletul din inconştienţă.
Mintea smerită este instrumentul prin care sufletul devine conştient.
Sufletul este poarta spre viaţa veşnică.
Iubirea desăvârşită este cheia care deschide poarta vieţii veşnice.

Sufletul conştient este sufletul mântuit.

Advertisements
%d bloggers like this: