Mariann

Mariann

Rugăciunea de seară

Tatăl nostru care eşti în ceruri sfinţească-se numele Tău, vie-mpărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă păcatele noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, în numele Tatălui şi a Fiului şi-a Sfântului Duh, Amin !

Tată ascultă glasul rugăciunii mele,
Tată dă-ne pacea, liniştea şi smerenia Ta,
Sfinte Dumnezeule miluieşte-ne pe noi,
Doamne mântuieşte-ne sufletele noastre,
Împărate ceresc curăţeşte-ne pe noi,
Prea sfântă treime Dumnezeul nostru,
Slavă Ţie Dumnezeul nostru,
Doamne te iubesc cu toată fiinţa mea,
Laudă Ţie Doamne făclia sufletului nostru.

Preasfântă Născatoare de Dumnezeu, fecioară Maria miluieşte-ne pe noi !
Preasfântă Născatoare de Dumnezeu, fecioară Maria miluieşte-ne pe noi !
Preasfântă Născatoare de Dumnezeu, fecioară Maria miluieşte-ne pe noi !

Prea Sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, pururea fecioară Maria, protectoarea şi apărătoarea noastră, cer a ta nebiruită apărare. Împărăteasa cerului şi a pământului, înaintemergătoare, întăreşte-ne întru lucrarea faptelor bune şi ne du de mână întru împăraţia cea cerească. Povăţuieşte-ne pe toţi spre a vedea mărirea fiului tău şi Dumnezeului nostru, că binecuvântată şi prea slăvită eşti în veci vecilor amin !

Bucură-te Preasfântă Născatoare de Dumnezeu, bucură-te prea nevinovată care-ai născut calea vieţii.
Bucură-te ceea ce-ai născut lumină, bucură-te ceea ce deschizi usile raiului.
Bucură-te comoară a vieţii, bucură-te pâine a vieţii, bucură-te floare a vieţii.
Bucură-te raza zile celei de taină, bucură-te dragostea inimii.
Bucură-te uşa tainei celei de cinste, bucură-te ceea ce adaposteşti sufletele noastre.
Bucură-te ceea ce-ai născut pe Săditorul vieţii noastre, bucură-te iertare a multor greşiţi.
Bucură-te cheia împăraţiei lui Hristos, bucură-te mântuirea sufletului nostru.
Bucură-te minune care de îngeri eşti slăvită, bucură-te raza de soare.
Bucură-te înţelepciunea minţii, bucură-te rază de lumină.
Bucură-te cea prin care rasare bucuria, bucură-te fluger care luminezi mintea.
Bucură-te lumină a vietii, bucură-te veselia oamenilor.
Bucură-te cununa înfrânării, bucură-te Duh sfânt, bucură-te fulger care luminezi sufletul.

Tatăl nostru care eşti în ceruri sfinţească-se numele Tău, vie-mpărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă păcatele noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, în numele Tatălui şi a Fiului şi-a Sfântului Duh, Amin !

Doamne mântuieşte-ne sufletele noastre !
Doamne mântuieşte-ne sufletele noastre !
Doamne mântuieşte-ne sufletele noastre !

Duhule Sfinte care purcezi de la Tatăl şi de la Fiul, învaţă-ne să trăim permanent în prezenţa Ta, Slavă Ţie Tată, Duhule sfinte slavă Ţie !
Duhule Sfinte care te îngrijeşti de slava Tatălui, învaţă-ne să trăim în dăruire şi în deplină încredere, Slavă Ţie Tată, Duhule sfinte slavă Ţie !
Duhule Sfinte care locuieşti în inima Fiului, aprinde în inimile noastre focul iubirii Tale, Slavă Ţie Tată, Duhule sfinte slavă Ţie !
Duhule Sfinte, foc arzător de iubire, învaţă-ne să trăim în smerenie şi modestie, Slavă Ţie Tată, Duhule sfinte slavă Ţie !
Duhule Sfinte, visternic nemărginit de har, izgoneşte-ne imaginile şi gândurile cele rele, Slavă Ţie Tată, Duhule sfinte slavă Ţie !
Duhule Sfinte, dascăl bun, deschide-ne gura şi-o umple de laudele Tale, Slavă Ţie Tată, Duhule sfinte slavă Ţie !
Duhule Sfinte, iubire veşnică, sădeşte în inimile noastre iubirea Ta, Slavă Ţie Tată, Duhule sfinte slavă Ţie !
Duhule Sfinte, lumină veşnică, învaţă-ne să ne vădem greşelile,Slavă Ţie Tată, Duhule sfinte slavă Ţie!
Duhule Sfinte care înfăptuieşti minuni în suflete, condu-ne prin vigilenţă la desăvârţire, Slavă Ţie Tată, Duhule sfinte slavă Ţie !
Duhule Sfinte cu ajutorul tău dumnezeiesc, învaţă-ne să trăim spre binele sufletelor şi bucuria Maicii Domnului, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule sfinte slavă Ţie !
Duhule Sfinte care cunoşti viitorul, încredinţez ocrotirii tale pe toţi oamenii, slavă ţie Dumnezeule, Duhule sfinte, slavă Ţie.

Tatăl nostru care eşti în ceruri sfinţească-se numele Tău, vie-mpărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă păcatele noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, în numele Tatălui şi a Fiului şi-a Sfântului Duh, Amin !

Doamne Isuse Hristoase miluieşte-ne pe noi !
Doamne Isuse Hristoase miluieşte-ne pe noi !
Doamne Isuse Hristoase miluieşte-ne pe noi !

Îţi mulţumesc, Doamne pentru toată frumuseţea pe care am văzut-o izvorând din Tine, pentru tot ce am simţit bun şi minunat în viaţa mea !
Doamne îţi mulţumesc pentru tot ce prin harul Tău am înţeles, pentru lumina pe care am sorbit-o în adâncul meu !
Îţi mulţumesc, Doamne pentru bucuria fiecarei clipe trăite în Tine, pentru toată lumina care mi-au îmbogăţit fiinţa !
Doamne îţi mulţumesc pentru tot ce am creat prin Tine bun si frumos !
Îţi mulţumesc, Doamne pentru viaţa mea şi pentru armonia iubirii Tale !
Tată îţi mulţumesc pentru tot !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: